Efes Kronolojisi


Milattan Önce

5-3 bin yıllık dönem – Efes’in en eski yerleşim zamanı

  1. yüzyılın ikinci yarısı – Ayasuluk’ta bulunan kalıntılara göre Hititler Apasa’yı yenerek bölgeye gelmiş.
  2. yüzyıl – Yunanlılar Anadolu’ya gelerek kendilerine Iyonlar dediler. Androclus Efes’e yerleşti.
  3. yüzyıl – Artemis mabetinin başlangıcı
  4. yüzyıl – Kimmer istilası
  5. yüzyıl – Lidyalılar Efes’i ele geçirdi.

560lı yıllar – Lidya kralı Krezüs Efes’te nüfuz sahibi oldu. Artemis tapınağın inşaatı ve şehrin genel yapısına etkisi büyüktü.

550li yıllar – Atinalı Aristarkus tarafından Efeslilere demokrasi tanıtıldı.

546 – Harpagus bölgenin hakimiyetini ele geçirdi.

466 – Efes Attik deniz ittifakına katıldı.

356 – Büyük İskender’in doğduğu gece Herostratus Artemis tapınağını yaktı.

334 – Büyük İskender tüm İyon şehirlerini serbest bırakarak Efeslilerin yeni bir tapınak inşa etmelerine izin verdi.

319-281 – Diadochi savaşları sırasında Efes birçok hükümdar değiştirdi. Şehir, kral Lysimachus tarafından iki dağ arasındaki yeni yerine taşındı ve Arsinoeia olarak anılmaya başlandı.

281 – Lysimachus öldü yerine Seleucid geldi.

133 – Attalus III krallığını Romalılara miras bıraktı. Asya şehrinin kurulmaya başladığı dönemler.

89/88 – Efesliler, 80 bin Romalıyı katleden Pontus kralı Mithridates’i kurtarıcıları ilan etti.

84 – L. Cornelius Sulla insanların suçlu bulunduğu bir duruşma düzenledi.

74 – M. Tullius Cicero’nun Efes’e ziyareti.

73 – L. Licinius Lucullus Efes valisi oldu.

41 – Mark Antony Kleopatra ile birlikte Efes’e geldi. Kleopatra’nın kız kardeşi IV. Arsinoe öldürüldü.

29 – Coğrafyacı Strabo Efes’e geldi

Milattan Sonra

23 – Büyük bir deprem nedeni ile şehrin büyük bir kısmı hasar gördü.

52-55 – Paul Efes’e gelerek Tyrannus okulunda 2 yıl eğitim verdi.

82 – Flavian hanedanı Neokoros tapınağı dikildi.

96 – Domitian Tapınağı Vespasian’a adandı.

113-114 – Trajan Kralı Efes’i ziyaret etti.

29 Ağustos 124 – Hadrian’ın Efes’e ilk ziyareti

262 – Efes’in bir kısmı depremle hasar gördü. Gotlar şehri yağmaladı.

431 – Kiliselerin evrenselleşmesi ile ilgili 4. toplantı düzenlendi. Meryem Tanrı’nın annesi ilan edildi.

530lu yıllar – Theodosius hacıları 7 uyuyanlar mabetini açıkladı.

  1. yüzyıl ortaları – Justinian, St John bazilikasını inşa ettirdi.

654/655 – Arap saldırısı

1300lü yıllar – Aydınoğulları istilası

  1. yüzyıl civarı – Osmanlı imparatorluğu hakimiyeti

1863-1874 – İngiliz demiryolları mühendisi Efes’te kazı çalışmalarını başlattı.

1904-1905 – D.G Hogarth British Museum adına kazı çalışmalarına devam etti.

1921-1922 – Avusturya Arkeoloji Enstitüsü çalışmalarına başladı

1995 – Avusturyalılarla birlikte Türklerin kazı çalışmaları devam etmektedir.